A 23 juni 2020

‘Geen arbeid, wel loon’ en de coronacrisis

Tot 1 januari 2020 gold de hoofdregel in het arbeidsrecht ‘geen arbeid, geen loon’. Dat hield in dat de werkgever geen loon hoefde te betalen als de werknemer geen arbeid verricht. Daar waren weliswaar enkele uitzonderingen op maar in feite was 'geen arbeid, geen loon, tenzij...' de hoofdregel.

Met ingang van 1 januari 2020 is voornoemde hoofdregel gewijzigd naar ‘geen arbeid, wel loon’. Deze wijziging brengt met zich mee dat een werkgever verplicht is het loon te voldoen als de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet wordt verricht, tenzij het niet verrichten van arbeid in redelijkheid voor rekening van werknemer behoort te komen. Dat laatste is niet vaak het geval. Uit de rechtspraak blijkt namelijk dat veel omstandigheden tot de risicosfeer van de werkgever worden gerekend.

De rechtbank Oost-Brabant heeft onlangs de vraag beantwoord of een werknemer recht heeft op loon op het moment dat er geen werk is vanwege de coronacrisis. In deze casus gaat het erom dat de  werkzaamheden van werknemer slechts acht maanden in beslag nemen en pas omstreeks maart/april 2020 aanvangen. Op het moment dat de werkzaamheden zouden aanvangen, brak de coronacrisis uit. 

De kantonrechter heeft in deze zaak geoordeeld dat, gelet op alle omstandigheden (waaronder de door werkgever genomen maatregelen in verband met de coronacrisis), het niet verrichten van arbeid door de werknemer niet voor rekening van de werknemer komt. De werkgever is dus gehouden het loon van de werknemer door te betalen. 

Uit bovenstaande uitspraak blijkt dat ook ten tijde van de coronacrisis het loon van de werknemer doorbetaald dient te worden, terwijl de werknemer in feite geen arbeid verricht. Speelt er bij jou een situatie waarin het niet verrichten van arbeid voor rekening van werknemer dient te komen of wil je weten of je in een concrete situatie het loon van de werknemer moet doorbetalen? Neem dan contact op met de helpdesk van Recht Direct.