A 25 maart 2020

1 april indienen compensatieregeling transitievergoeding

Heb je een arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? En heb je aan deze werknemer een transitievergoeding betaald? Dan kan je vanaf 1 april 2020 een aanvraag indienen voor compensatie van de transitievergoeding. De aanvraag moet worden ingediend bij het UWV.

Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. De aanvraag voor de oude gevallen moet voor 1 oktober 2020 zijn ingediend.

Heeft u vragen over het indienen van de aanvraag? Neem dan contact op met de helpdesk van Recht Direct.