A 16 mei 2019

Debiteuren betalen niet (op tijd)? Hulp nodig bij incasso? 

Recht Direct kan jou helpen met het nemen van incassomaatregelen voor een vast bedrag. 

Incassomaatregelen...jpg

Wat kun je doen als een debiteur niet betaalt?

Het komt helaas wel eens voor dat een klant niet overgaat tot betaling van een factuur. Nadat de betaaltermijn op de factuur is verstreken, kun je de klant betalingsherinneringen versturen. Bij consumenten ben je dit zelfs verplicht. Als je betalingsherinneringen en/of aanmaningen hebt verstuurd, maar de klant hier niets mee gedaan heeft, kun je de klant sommeren om tot betaling van de factuur over te gaan. Een sommatie is de laatste stap voordat je rechtsmaatregelen gaat treffen om betaling af te dwingen. In een sommatiebrief maak je naast het openstaande bedrag van de factuur of facturen, aanspraak op de rente en buitengerechtelijke incassokosten. Dit zijn extra kosten die de klant moet betalen, omdat de klant te laat is met het betalen van jouw facturen.

Recht Direct ontzorgt

Heb jij in jouw bedrijf debiteuren die te laat zijn met betalen? Recht Direct kan voor een vaste prijs de stap die voorafgaat aan een gerechtelijke procedure van jou overnemen. Voor € 195,00 neemt een van onze juristen incassomaatregelen om op deze manier alsnog de vordering bij de klant te innen.

De incassomaatregelen bestaan uit:
- het opstellen en versturen van een sommatiebrief;
- berekenen van de wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten;
- telefonisch contact opnemen met de debiteur;
- indien van toepassing het vastleggen en bewaken van een (mogelijke) betalingsregeling.

Heb je vragen of wil je meer informatie over de incassomaatregelen?

Neem contact op met een van de juristen van Recht Direct: