A 12 november 2019

Het UWV geeft nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag!

Wanneer je vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid een werknemer wil ontslaan, kun je daar een ontslagvergunning voor aanvragen bij het UWV. Voordat het UWV overgaat tot het verstrekken van een vergunning, wordt getoetst of je als werkgever goede redenen hebt voor het ontslag en of je voldoende hebt gedaan om het ontslag te voorkomen. Bij deze toetsing maakt het UWV gebruik van de Uitvoeringsregels Ontslag. Deze regels geven een uitwerking van de relevante wetgeving bij een ontslagprocedure en hoe het UWV deze regels toepast.

Vanaf 1 oktober 2019

Vanaf 1 oktober 2019 zijn de uitvoeringsregels met betrekking tot ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (BE) en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (LAO) gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen voor de Uitvoeringsregels BE zijn de volgende:

  • Meer uitleg over het toetsen van de bedrijfseconomische reden die als grondslag dient voor het ontslag. Het komt er kortweg op neer dat onder omstandigheden de bedrijfseconomische reden voor ontslag niet getoetst wordt bij de onderneming maar bij een bedrijfsonderdeel van de onderneming, als dat ten dienste staat van een doelmatige bedrijfsvoering en het bedrijfsonderdeel voldoende zelfstandigheid heeft.
  • Meer uitleg over de voorwaarden om aan het herplaatsingsvereiste te voldoen bij een ontslagaanvraag. Bij het herplaatsingsvereiste gaat het niet om een resultaatsverplichting van de werkgever, maar om wat in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd. Daarmee wordt de werkgever een zekere beoordelingsruimte gelaten.
  • Meer uitleg over de ontslagvolgorde en het afspiegelingsbeginsel. Met name in de situatie dat een functie in zijn geheel vervalt en onderdelen van die functie terugkomen in een andere functie;
  • De verandering die heeft plaatsgevonden met betrekking tot de ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • Verruiming van de voorwaarden voor kleine werkgevers om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding (regeling dat je niet de hele transitievergoeding hoeft te betalen).

Belangrijkste wijzigingen voor de Uitvoeringsregels LAO:

  • Meer uitleg over de voorwaarden om aan het herplaatsingsvereiste te voldoen bij een ontslagaanvraag;
  • De verandering die heeft plaatsgevonden met betrekking tot de ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

Wanneer moet je rekening houden met de wijzigingen?

Wanneer je een ontslagprocedure start bij het UWV, is het verstandig rekening te houden met bovenstaande wijzigingen. Sommige zaken kunnen nu namelijk anders geregeld zijn ten opzichte van de oude Uitvoeringsregels ontslag.

 Waar vind je de nieuwe Uitvoeringsregels Ontslag?

Je vind de nieuwe Uitvoeringsregels ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen hier en de Uitvoeringsregels ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid vind je hier.

Heb je vragen over deze Uitvoeringsregels of heb je vragen over de ontslagprocedure in het algemeen? Neem dan contact op met de helpdesk!