A 27 juni 2019

Hoe beperk je de risico’s die je loopt bij onderaanneming?

Als aannemer van werk mag je jouw werk onder jouw leiding laten uitvoeren door anderen. Het risico dat hierbij komt kijken is dat je aansprakelijk blijft voor een juiste nakoming van de overeenkomst. Recht Direct heeft daarom een stappenplan gemaakt dat je kan helpen om de aansprakelijkheidsrisico’s te beperken:

Risico's beperken bij onderaanneming.jpg

Stel vast met wat voor onderaannemer je te maken hebt. Sommige bedrijven voeren risicovolle activiteiten uit die zij willen uitsluiten (dit geldt bijvoorbeeld voor de heibedrijven). Ook moet bekeken worden welke risico’s precies worden uitgesloten door deze onderaannemer.
Probeer in onderhandeling te gaan met de onderaannemer over de verdeling van de aansprakelijkheid. In overeenkomsten tussen bedrijven kunnen veel afspraken worden gemaakt.
Gaat de onderaannemer hier niet mee akkoord (en houdt hij dus vast aan zijn eigen voorwaarden), dan zijn er twee dingen die je kunt doen:

  • Het risico bij de opdrachtgever neerleggen. Dit gebeurt in de overeenkomst of de algemene voorwaarden. Echter, bij consumenten kun je de volledige aansprakelijkheid vaak niet uitsluiten (tenzij je echt niet anders kan). Je moet namelijk aannemelijk kunnen maken dat het beding (waar bijvoorbeeld de aansprakelijkheid wordt uitgesloten) ‘in de gegeven omstandigheden niet onredelijk bezwarend is’. Dit levert in de praktijk vaak problemen op. In overeenkomsten tussen bedrijven mag de aansprakelijkheid in principe wel worden uitgesloten. Hier zijn wel een aantal uitzonderingen op.
  • Het risico verzekeren. Een verzekering die hiervoor mogelijk geschikt is, is de (doorlopende) CAR-verzekering. Dit is een verzekering die schade dekt welke wordt veroorzaakt bij bouw- en verbouwwerkzaamheden. Raadpleeg hiervoor je assurantietussenpersoon.

Welke risico’s zijn er nog meer?

Wanneer je als hoofdaannemer je werk laat uitvoeren door anderen, komen er natuurlijk nog meer risico’s om de hoek kijken. Zo kun je te maken krijgen  met de Wet Ketenaansprakelijkheid, waarbij je als hoofdaannemer door de Belastingdienst aansprakelijk kunt worden gehouden voor niet betaalde loonheffing en de Wet Aanpak Schijnconstructies, waarbij je aansprakelijk kunt worden gehouden voor achterstallig loon indien een onderaannemer niet het juiste loon krijgt. Wil je weten hoe je de risico’s met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid en de Wet Aanpak Schijnconstructies kan beperken?

Neem dan contact op met de helpdesk via: