A 08 november 2019

Hoge Raad: verplicht einde aan 'slapend dienstverband'

De Hoge Raad heeft zich op 8 november 2019 uitgesproken over de vraag of, en zo ja onder welke omstandigheden, een werkgever als ‘goed werkgever’ akkoord moet gaan met het voorstel van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van het ‘slapende dienstverband’, onderbetaling van een transitievergoeding. Volgens de Hoge Raad dient een werkgever in beginsel een ‘slapend dienstverband’ op verzoek van werknemer te beëindigen, onder betaling van de wettelijke transitievergoeding.

De Hoge Raad oordeelt daarmee in lijn met het advies van de advocaat-generaal, dat op 18 september 2019 aan de Hoge Raad is uitgebracht.

Dit betekent dat rechters die in vergelijkbare zaken moeten beslissen, de antwoorden van de Hoge Raad in hun beslissing zullen betrekken.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Recht Direct:
0493 32 66 88
info@rechtdirect.nl

Of met één van onze juristen:

Marjolein Kerkhofs
marjolein@rechtdirect.nl

Loes Ewals
loes@rechtdirect.nl

Aimy Wijnen
aimy@rechtdirect.nl