A 06 april 2020

Update: indienen aanvraag Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid mogelijk!

Op 31 maart 2020 zijn de voorwaarden voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid gepubliceerd. Hiermee worden werkgevers die omzetverlies lijden door de coronacrisis tegemoet te komen.

Per 6 april 2020 zijn kunnen de aanvragen worden ingediend!

Wanneer kom je in aanmerking voor de subsidie? 

Je komt in aanmerking als te verwachten is dat je omzet over 1 maart tot en met 31 juli 2020 gedurende drie aaneengesloten kalendermaanden met minimaal 20 procent daalt. Per loonheffingennummer kan een subsidie worden toegekend over de loonsom van 1 maart tot en met 31 mei 2020.
Als het bedrijf uit meerdere onderdelen bestaat die samen een concern vormen, wordt gekeken naar de omzetdaling van het gehele concern. 

Welke ‘meetperiode’ kies je? 

Je dient als werkgever bij de aanvraag een ‘meetperiode’ te kiezen: een aansluitende periode van drie maanden waarover de omzetdaling wordt berekend. Voor sommige bedrijven wordt uitblijvende klandizie namelijk pas later zichtbaar in de omzetcijfers. Je kunt kiezen tussen 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Bij de definitieve afrekening kan deze periode niet meer worden aangepast. 

Hoe veel subsidie krijg je?

De formule voor berekening van de hoogte van de subsidie luidt als volgt: A x B x 3 x 1,3 x 0,9

  • A = percentage van de verwachte omzetdaling
  • B = totale loonsom van werknemers waarvoor werkgever het loon heeft uitbetaald. Per werknemer bedraagt het loon dat in aanmerking wordt genomen niet meer dan € 9.538.

In beginsel wordt de subsidie gebaseerd op de loonsom van januari 2020. Er wordt maximaal 90% van deze loonsom vergoed.

Welke aanvullende voorwaarden gelden er?

Gedurende de NOW-regeling mogen geen ontslagaanvragen bij het UWV worden ingediend. Doe je dit wel? Dan wordt de loonsomberekening gecorrigeerd met de loonsom van deze werknemer(s) én wordt een boete opgelegd. Deze boete bedraagt 50% van het loon van de betreffende werknemer(s). Het UWV kijkt hierbij naar alle ontslagaanvragen van 18 maart tot en met 31 mei 2020 die niet binnen de gestelde termijn zijn ingetrokken.

Hoe doe je een aanvraag?

Ondernemers kunnen vanaf vandaag een NOW-aanvraag indienen via het aanvraagformulier op de website van het UWV.  De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Als je aan de voorwaarden voldoet, wordt volgens Rijksoverheid binnen twee tot vier weken een voorschot overgemaakt. 

Heb je vragen over de noodmaatregel? Neem dan vooral contact op met een van de juristen van Recht Direct of een van de advocaten van Goorts + Coppens!