A 25 mei 2016

Algemene voorwaarden per post verstuurd vóór sluiten overeenkomst is niet genoeg!

Volgens het Hof Den Bosch (zie onderstaande uitspraak) is het sturen van een mailing per post, waarbij de algemene voorwaarden aan de klant zijn toegestuurd, niet voldoende om te kunnen aantonen dat de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk door de klant zijn ontvangen. De opdrachtnemer had de mogelijkheid om zijn algemene voorwaarden (van maar drie pagina’s) bij de offerte en opdrachtbevestiging te voegen. Dat heeft de opdrachtnemer niet gedaan én daarnaast blijft de klant betwisten dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Hierom vist de opdrachtnemer achter het net. Overhandig jouw algemene voorwaarden dus altijd op de juiste manier aan jouw klanten om te zorgen dat ze van toepassing zijn! 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:1931