A 12 maart 2020

Laat geen geld liggen: alle arbeidsovereenkomsten schriftelijk vóór 1 april!

Vanaf 1 januari 2020 geldt dat de hoogte van de WW-premie die je als werkgever moet betalen niet meer afhankelijk is van de sector waarin je opereert, maar van het soort contract. Hoofdregel is dat de lage WW-premie betaald moet worden voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit mag geen oproepcontract zijn. Er geldt een uitzondering voor een jongere die maximaal 12 uur per week werkt of een praktijkovereenkomst met een BBL’er. In ons overzichtsartikel vind je hierover uitgebreidere informatie.

De minister heeft net voor inwerkingtreding van de Wab duidelijkheid gegeven over het vereiste dat de arbeidsovereenkomst schriftelijk moet zijn. Ook hebben werkgevers drie maanden extra de tijd gekregen om aan de administratieve verplichtingen voor de lage WW-premie te voldoen.

Deze drie maanden zijn inmiddels bijna voorbij. Mocht je nog niet aan de vereisten voldoen, regel dit dan vóór 1 april 2020!

Doe je dit niet, maar heb je wel de lage premie afgedragen, dan ben je met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie verschuldigd. Dat de werknemer al jarenlang vast in dienst is, maakt dit niet anders.

Heb je vragen hierover? Neem contact op met de helpdesk van Recht Direct via Info@rechtdirect.nl.