A 16 april 2020

Modelbrieven en werkgeversverklaring in verband met coronamaatregelen nu online

Sinds 15 maart jl. heeft de overheid maatregelen opgelegd rondom de uitbraak van het coronavirus. Als ondernemer kun je vergaande gevolgen ondervinden door deze maatregelen en de hierdoor ontstane crisis. De coronamaatregelen kunnen bijvoorbeeld de uitvoering van overeenkomsten vertragen of je liquiditeit kan in gevaar komen doordat je omzet is weggevallen. Belangrijk is om hierover in overleg te gaan met je wederpartij en afspraken schriftelijk vast te leggen. Om een goed begin te maken met dit overleg heeft Recht Direct modelbrieven opgesteld:

Daarnaast vind je op onze portal ook een werkgeversverklaring voor ondernemers met grensarbeiders. Deze werkgeversverklaring toont de noodzakelijkheid van de grensarbeider om voor de uitvoering van zijn functie, de werkzaamheden uit te voeren vanuit de vestiging van de ondernemer. Hier kan aan de grens om worden gevraagd:

Modelbrieven

De modelbrieven die we hebben opgesteld zijn beschikbaar voor abonnees van Recht Direct. Ben je geen abonnee maar wil je deze modelbrief gaag ontvangen? Stuur da neen mailtje naar info@rechtdirect.nl

Heb je vragen over bovenstaande? neem dan contact op met de juristen van Recht Direct via info@rechtdirect.nl of bel naar 0493-326688


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de juristen van Recht Direct zodat zij je goed kunnen informeren