A 09 november 2016

Eindelijk hebben we de goedkeuring van de Belastingdienst mogen ontvangen op onze overeenkomsten van opdracht!

Wil jij een zzp'er werkzaamheden laten verrichten of ga jij zelf als zzp'er voor een opdrachtgever aan de slag? Dan kun je een overeenkomst van opdracht gebruiken, sinds de komst van de Wet DBA adviseren wij dit in bijna alle gevallen te doen. Dit is een overeenkomst waarbij partijen elkaar inschakelen om werkzaamheden te verrichten, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer één van de volgende elementen ontbreekt: persoonlijke arbeid, werkgeversgezag of loon. Omdat loon in de praktijk niet wordt weggelaten hebben wij overeenkomsten opgesteld waarbij één van de andere twee elementen ontbreekt.

Wij hebben modelovereenkomsten opgesteld waarin zowel de fiscale als de juridische waarborgenzijn opgenomen. Deze modelovereenkomsten zijn voor alle Recht Direct-abonnees te vinden op de inlogportal onder het kennisgebied contracten. Het gaat hierbij om de volgende overeenkomsten:

Vanuit opdrachtgever

  • Overeenkomst van opdracht geen vrije vervanging. 
  • Overeenkomst van opdracht geen vrije vervanging (met objectieve voorwaarden voor deze vervanging).
  • Overeenkomst van opdracht geen werkgeversgezag.

Vanuit opdrachtnemer:

  • Overeenkomst van opdracht geen vrije vervanging.
  • Overeenkomst van opdracht geen werkgeversgezag.

Deze overeenkomsten zijn beoordeeld en goedgekeurd door de Belastingdienst. 

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie maar heb je geen Recht Direct-abonnement? Neem gerust contact op met de Recht Direct Helpdesk via 0493- 326688 of mail naar helpdesk@rechtdirect.nl.