A 29 juni 2016

Gratis tool vereenvoudigt het melden van datalekken

Sinds de invoering van de meldplicht datalekken op 1 januari 2016 is het melden van datalekken in Nederland verplicht.
De European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) heeft samen met de Duitse privacytoezichthouder een gratis tool beschikbaar gesteld, die het melden van datalekken makkelijker moet maken. De tool beoordeelt de datalekken aan de hand van de ingevoerde informatie en geeft direct een beeld van de ernst van het datalek.

Deze handige tool is voor iedereen beschikbaar en kan via e-mail worden aangevraagd bij ENISA. Meer informatie is te vinden op de website van ENISA.