A 22 september 2016

Meldpunt voor vervanger van de VAR

Er was de afgelopen weken veel kritiek op de nieuwe wet DBA, ook vanuit de politiek. Staatssecretaris Wiebes heeft in een voortgangsrapportage van de wet DBA laten weten dat er een meldpunt komt bij de Belastingdienst, welke speciaal bedoeld is voor de modelovereenkomsten. Opdrachtgevers en zzp’ers kunnen een melding doen, wanneer zij denken dat de wet DBA niet de juiste effecten heeft. Ook geeft Wiebes aan dat er extra capaciteit is ingezet (van 40 FTE naar 60 FTE) voor de beoordeling van de modelovereenkomsten. Daarnaast is er in deze rapportage nogmaals benadrukt dat er geen boetes worden uitgedeeld aan ondernemers die zich inspannen om aan deze wet te voldoen.

Wij hopen dat hierdoor meer zekerheid komt met betrekking tot de nieuwe wet DBA.

https://www.1848.nl/document/kamerbrief/21755