A 29 april 2016

Werknemer ontslag genomen, toch recht op een aanzegvergoeding!

Sinds de Wet Werk en Zekerheid zijn werkgevers verplicht om werknemers, ten minste één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst, schriftelijk te laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of beëindigd.

Hoe zit dit als je als werkgever al eerder dan één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst (telefonisch) hebt aangegeven de arbeidsovereenkomst te gaan verlengen, en de werknemer hierna zelf ontslag neemt? Volgens onderstaande uitspraak is er dan niet voldaan aan de aanzegverplichting omdat je niet schriftelijk aan de werknemer hebt laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Het zelf ontslag nemen van een werknemer, doet dus niets af aan jouw aanzegverplichting.

Wij raden aan om iedere werknemer, dus ook werknemers die zelf de arbeidsovereenkomst niet willen verlengen, schriftelijk aan te zeggen. Zorg dat je dit agendeert, zodat je geen risico loopt een aanzegvergoeding  te moeten betalen. Je kunt hiervoor ons model gebruiken op de inlogportal.

Lees de gehele uitspraak hier.