A 28 juni 2019

Onbetaald verlof: wat is het en waar dien je rekening mee te houden?

Steeds meer werknemers willen gebruik maken van een vorm van onbetaald verlof, bijvoorbeeld voor het volgen van een opleiding, een wereldreis of sabbatical. De werknemer zal tijdens het onbetaald verlof niet – of minder – werken en daarom ook geen – of minder – loon ontvangen.

Onbetaald verlof.jpg

In welke gevallen hebben werknemers recht op onbetaald verlof?

Iedere werknemer kan onbetaald verlof aan te vragen. In sommige gevallen hebben zij volgens de wet recht op onbetaald verlof. Dit geldt bijvoorbeeld voor ouderschapsverlof en kortdurend zorgverlof. Als werkgever mag je een dergelijk verzoek enkel weigeren wanneer sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen aanvullende afspraken staan, zoals de verplichting om het loon door te betalen, dan wel gedeeltelijk door te betalen. 

In veel gevallen is er geen wettelijk recht op onbetaald verlof, zoals vrij nemen voor een wereldreis of opleiding. Het kan overigens wel zo zijn dat er in de cao of arbeidsovereenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt. Het is dus van belang dat je als werkgever op de hoogte bent van deze afwijkende afspraken.

Waar dien je rekening mee te houden?

Wanneer je akkoord gaat met de aanvraag voor verlof, adviseren wij met een aantal zaken rekening te houden, bijvoorbeeld het tijdig zorgen voor vervanging van de werknemer. Omdat het verlof onbetaald is, hoeft de werkgever de loongerelateerde arbeidsvoorwaarden in principe niet te voldoen tijdens het onbetaalde verlof. De werknemer krijgt geen loon, hij bouwt geen vakantieaanspraken op en ook de pensioenopbouw loopt meestal niet door. Werkgevers en werknemers kunnen hierover uiteraard wel afwijkende afspraken maken, bijvoorbeeld dat (een deel van) het loon wel wordt doorbetaald of dat (een deel van) de opbouw van vakantieaanspraken doorloopt. Ook over de opbouw van het pensioen kunnen werkgever en werknemer – als het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar daarmee instemt – afwijkende afspraken maken. Op het moment dat de werknemer tijdens het verlof ziek wordt, heeft hij of zij geen recht op loondoorbetaling. Is de werknemer nog ziek als het verlof afloopt, dan geldt de eerste werkdag als eerste ziektedag.

Zorg er verder voor dat je de afspraken die je met de werknemer maakt over bijvoorbeeld de duur van het verlof en het gebruik van bijvoorbeeld een werktelefoon tijdens het verlof, op papier zet.

Wat kun je doen als de werknemer een aanvraag voor (on)betaald verlof indient?

Naast bovenstaande aandachtspunten kunnen er in een specifiek geval nog meer dingen zijn waar je rekening mee moet houden. Wanneer een van je werknemers een aanvraag doet voor onbetaald verlof, neem dan contact op met de helpdesk zodat wij met je mee kunnen kijken. Ook wanneer je van plan bent het onbetaald verlof niet goed te keuren, is het verstandig om contact op te nemen met de helpdesk, zodat wij je van advies kunnen voorzien.

Heb je vragen over (on)betaald verlof?

Neem dan contact op met de helpdesk via:

Helpdesk@rechtdirect.nl

 

0493-326688