A 22 november 2019

Onvoorzichtig gedrag zzp’er kan leiden tot eigen schuld bij verkeersongeval

Recht Direct heeft veel zzp’ers als klant. Recentelijk heeft de rechter een interessante uitspraak gedaan over eigen schuld van een zzp’er in een letselschadezaak.

Wat was er gebeurd?

Een automobilist zag een snorfietser over het hoofd die hij voorrang had moeten verlenen. De snorfietser zag dit en remde. Uit getuigenverklaring bleek dat de snorfietser met hoge snelheid (zo’n 60 km/u) zonder helm reed. Het slachtoffer moest hard remmen en is daarbij onderuit gegaan.

De snorfietser raakte de auto niet maar had wel groot letsel. Zo liep hij onder andere een instabiele nekwervelfractuur, een verbrijzelde elleboog, twee scheurtjes in zijn schedel en een zware hersenschudding op. Hij is zzp’er en had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Door het ongeval is hij lange tijd arbeidsongeschikt geweest. De snorfietser stelde de automobilist daarom aansprakelijk voor de volledige schade.

Wat oordeelde de rechter?

De automobilist was volgens de rechter aansprakelijk voor de schade als gevolg van het ongeval en moest ten minste de helft van de schade vergoeden. De vraag die vervolgens speelde was of de automobilist meer dan deze 50% moest vergoeden, of dat de snorfietser een gedeelte van de schade zelf moest dragen wegens eigen schuld.

De rechter oordeelde dat sprake was van eigen schuld. Bewezen was namelijk dat de snorfietser twee maal zo hard had gereden als toegestaan. De vraag was vervolgens hoe de overige 50% van de schade verdeeld moest worden. Om dit te beoordelen kijkt een rechter in welke mate de gedragingen van de automobilist en de snorfietser hebben bijgedragen aan de schade. Op basis hiervan oordeelde de rechter dat de snorfietser de helft van zijn schade zelf moest dragen.

De billijkheidscorrectie

De snorfietser beriep zich op de zogenaamde ‘billijkheidscorrectie’. Dit wil zeggen dat in principe de verdeling van de schade is vastgesteld, maar dat de rechter op basis van de ‘redelijkheid en billijkheid’ een andere verdeling van de schade kan vaststellen. Hierbij kijkt de rechter naar alle omstandigheden van het geval, waaronder het letsel, de persoonlijke situatie van het slachtoffer en de schade.

In dit geval nam de rechter mee dat de snorfietser als zzp’er geen arbeidsongeschiktheidsverzekering had, en weinig eigen vermogen. Hierdoor was hij volgens de rechter kwetsbaar. De rechter was van mening dat de zzp’er zich dit had moeten beseffen en dat hij zich  desondanks zeer onvoorzichtig en gevaarlijk heeft gedragen. Hierdoor moest hij 40% van zijn schade zelf dragen. Dit kwam neer op een bedrag van €30.000,-.

Een rechter  betrekt in zijn beoordeling alle omstandigheden van het geval. Uit deze uitspraak blijkt dat wanneer een zzp’er zich in een kwetsbare positie bevindt en zich toch gevaarlijk gedraagt, dit er toe kan leiden dat deze een flink gedeelte van de schade die hij oploopt zelf moet betalen. Ook al wordt het ongeluk veroorzaakt doordat een automobilist hem over het hoofd ziet.