A 20 november 2019

Subsidie voor leren en ontwikkelen voor mkb-ondernemers

Vanaf maart 2020 kunnen mkb-bedrijven subsidie aanvragen om loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen, de vaardigheden van de werknemers up-to-date te houden of om een bedrijfsschool op te richten. Deze nieuwe regeling wordt ook wel de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM) genoemd. Het kabinet zal voor deze regeling structureel € 48 miljoen per jaar uittrekken.

De achterliggende gedachte voor het invoeren van de SLIM-regeling is dat in het mkb werkgevers daar vaak minder geld, kennis of tijd voor hebben dan grotere bedrijven. Met behulp van de SLIM-regeling wil het kabinet er voor zorgen dat leren en ontwikkelen ook in mkb bedrijven mogelijk wordt.

Elke mkb-ondernemer kan vanaf maart volgend jaar maximaal een subsidie krijgen van € 24.999,-. Werken meerdere organisaties samen, dan kunnen zij samen maximaal € 500.000,- krijgen. Informatie over de wijze waarop je een dergelijke subsidie kunt aanvragen volgt begin 2020.

De nieuwe SLIM-regeling vind je hier.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Recht Direct:
0493 32 66 88
info@rechtdirect.nl

Of met één van onze juristen: