A 16 december 2019

Wat doen als je in de financiële problemen komt door het voorfinancieren van de transitievergoeding?

In november dit jaar heeft de Hoge Raad bepaald dat een werkgever in beginsel gehouden is in te gaan op het voorstel van een langdurig zieke werknemer tot het beëindigen van het slapend dienstverband, onder betaling van de transitievergoeding. Maar wat als je als werkgever in de financiële problemen komt, wanneer je het dienstverband moet beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding?

Volgens de kantonrechter zijn financiële problemen voor de werkgever geen reden om het slapend dienstverband te laten voortduren, een werkgever heeft vanaf 1 april 2020 immers recht op een compensatie door het UWV. Dit is anders wanneer je als werkgever aannemelijk kunt maken dat je door het voorfinancieren van de transitievergoeding in financiële problemen komt. In dat geval mag je de transitievergoeding in termijnen betalen of zelfs opschorten tot na 1 april 2020.

Let wel, aan het slapend laten van een dienstverband kan een fors prijskaartje zitten. De compensatie voor de transitievergoeding zal namelijk niet hoger zijn dan de berekende hoogte van de transitievergoeding op moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt. Als werkgever word je dus niet gecompenseerd voor het slapend houden van het dienstverband.

Heb je vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Recht Direct:
0493 32 66 88
info@rechtdirect.nl

Of met één van onze juristen:

Marjolein Kerkhofs
marjolein@rechtdirect.nl

Loes Ewals
loes@rechtdirect.nl

Aimy Wijnen
aimy@rechtdirect.nl