A 08 januari 2020

Werknemer die opzegtermijn niet in acht nam moet schadevergoeding betalen

Recent oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een werknemer die de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn beëindigde, aan de werkgever een schadevergoeding moest betalen, omdat er geen dringende reden was voor ontslagname op staande voet.

Uit de wet volgt dat voor zowel een werkgever, als een werknemer een opzegtermijn geldt. De duur van de opzegtermijn is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Een opzegtermijn geldt niet, wanneer sprake is van een ontslag(name) op staande voet. Wordt de opzegtermijn ten onrechte niet in acht genomen, dan is de partij die opzegt schadeplichtig ten opzichte van de andere partij. De hoogte van de schadevergoeding bedraagt het loon over de periode dat de arbeidsovereenkomst had moeten voortduren. Wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgezegd, zonder dat daarin een tussentijds opzegbeding is opgenomen, dan wordt de schade berekend over de periode tot de einddatum van de arbeidsovereenkomst.

Heeft u vragen over het opzeggen van een arbeidsovereenkomst? Of heeft u recht op een schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging van een arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met team rechtdirect:

0493 32 66 88
info@rechtdirect.nl

Lees de gehele uitspraak hier