A 28 augustus 2019

Zzp’ers | Meer duidelijkheid over nieuwe wet- en regelgeving

Onlangs heeft het kabinet een onderdeel van de nieuwe wet- en regelgeving voor zzp’ers gepubliceerd. De nieuwe maatregelen moeten zzp’ers (en opdrachtgevers) volgens het kabinet meer duidelijkheid geven. Het streven is dat de wetgeving per 2021 in werking zal treden. In dit artikel worden de nieuwe voorgenomen maatregelen in het kort besproken.

Zzp'ers.jpg

Minimumtarief zzp’ers

Het plan is dat voor alle zzp’ers een minimumtarief van €16,- per uur gaat gelden. Dit minimumuurtarief zal gelden voor alle uren die een zzp’er aan een opdracht besteedt. Dit minimumtarief is niet afhankelijk van omstandigheden als de duur van de opdracht, het soort opdracht of soort opdrachtgever.

Inschatting van de kosten en uren

Het idee is dat een opdrachtgever voorafgaand aan de opdracht een inschatting van de kosten en uren maakt. Het is vervolgens de taak van de opdrachtgever om na te gaan of aan het minimumtarief wordt voldaan. Wanneer later blijkt dat niet aan het minimumtarief wordt voldaan, doordat bijvoorbeeld meer kosten of uren zijn gemaakt, dan is een zakelijke opdrachtgever (dit geldt niet voor particuliere opdrachtgevers) verplicht de zzp’er bij te betalen.

Zzp’ers met een uurtarief van boven de €75,-

Zzp’ers die meer dan €75,- per uur verdienen krijgen vanaf 2021 de mogelijkheid om een zelfstandigenverklaring te gebruiken. Met deze verklaring kunnen zij vooraf afspreken dat ze als zelfstandige de opdracht uitvoeren. De kans op naheffingen is daarmee uitgesloten. Wel zijn er een aantal voorwaarden waar aan dient te worden voldaan. Daarnaast betekent dit ook dat achteraf niet alsnog geoordeeld kan worden dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Eén van de voorwaarden voor het gebruik van een zelfstandigenverklaring, is dat de opdracht niet langer dan één jaar mag duren. Ook is inschrijving in de Kamer van Koophandel noodzakelijk.

Wat te doen tot 1 januari 2021?

Het kabinet heeft aangekondigd dat zowel de Belastingdienst als de Inspectie SZW blijven handhaven in afwachting van de nieuwe wetgeving. De Belastingdienst blijft handhaven bij zogenoemde ‘kwaadwillendheid’. Daarnaast kondigt de Belastingdienst aan om vanaf 1 januari 2020 ook te gaan handhaven wanneer een opdrachtgever aanwijzingen van de Belastingdienst niet (of in onvoldoende mate) binnen een redelijke termijn opvolgt.

Verwachting

De nieuwe wet- en regelgeving voor zzp’ers wordt nog nader uitgewerkt. Verder onderzoekt het kabinet op dit moment een webmodule, die de opdrachtgever meer duidelijk zou moeten geven over de vraag of sprake is van een zelfstandige. De verwachting is dat de resultaten hiervan na de zomer bekend gemaakt worden. Wanneer wij meer concrete informatie hebben, informeren wij jullie uiteraard middels een nieuwsbrief.

Meer informatie?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk via 0493-326688.