fbpx

Nieuws

Verwerking van BSN-nummers, mag dat?

"Goed dat je meer wilt weten over dit onderwerp. Het kan zijn dat de informatie in dit artikel niet meer helemaal in orde is. Het artikel is namelijk meer dan een jaar oud. Uiteraard willen wij je graag verder helpen. Neem voor de meest actuele informatie over dit onderwerp contact met ons op!"

19-07-2018

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ligt de verwerking van persoonsgegevens onder een vergrootglas. Het BSN nummer was in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de vorige privacywet, een bijzonder persoonsgegeven. In de AVG is het BSN nummer een gewoon persoonsgegevens, maar gelden er aanvullende regels. Wanneer mag je dit BSN nummer volgens de AVG verwerken?

Verwerking van BSN-nummers, mag dat?

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ligt de verwerking van persoonsgegevens onder een vergrootglas. Het BSN nummer was in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de vorige privacywet, een bijzonder persoonsgegeven. In de AVG is het BSN nummer een gewoon persoonsgegevens, maar gelden er aanvullende regels. Wanneer mag je dit BSN nummer volgens de AVG verwerken?

Het BSN nummer is een nummer dat bedoeld is voor de communicatie tussen burger en overheid, waarbij het gebruik van een persoonsnummer nodig is voor het identificeren en registreren van personen en voor de gegevensuitwisseling tussen overheidsorganen onderling. Het voordeel van een BSN nummer is dat burgers hun persoonsgegevens niet bij elke overheidsorganisatie steeds opnieuw hoeven aan te leveren.

In Nederlandse regelgeving is bepaald dat een BSN nummer verwerkt mag worden als er in de wet staat dat jouw organisatie bevoegd is om het BSN te verwerken óf als het in lijn is volgens de doeleinden van de wet.

Autoriteit tikt Belastingdienst op de vingers

De Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder van de privacywet in Nederland, is een onderzoek gestart naar de Belastingdienst. De Belastingdienst verwerkt het BSN nummer in het btw-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak.

Het btw-identificatienummer is een fiscaal nummer dat door de Belastingdienst aan ondernemingen wordt toegekend in het kader van de heffing van de omzetbelasting door de Belastingdienst. Elke ondernemer is verplicht om dit nummer kenbaar te maken aan (potentiële) afnemers door het op zijn facturen te vermelden. Ondernemers die hun diensten online aanbieden zijn verplicht hun btw-identificatienummer op hun website te vermelden. Op deze wijze wordt het BSN nummer van zelfstandigen aan een groot publiek bekend gemaakt.

In de wet is geregeld dat de Belastingdienst het BSN nummer mag gebruiken voor het uitvoeren van zijn taken waarvoor het gebruik van het BSN nummer bedoeld is: het identificeren en registeren van personen. In de wet is echter geen bepaling opgenomen die voorschrijft dat het btw-identificatienummer van een zelfstandige ondernemer met een eenmanszaak (deels) uit zijn BSN moet bestaan. Hiermee is de verwerking in strijd met de AVG, want er is geen grondslag uit de AVG om het BSN nummer te verwerken.

De Wwft(Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

In de Wwft is een identificatieplicht opgenomen. Dit betekent dat organisaties die onder de Wwft vallen verplicht zijn om de identiteit van de klant te controleren en vast te stellen. Deze wet bevat niet een expliciete verplichting om het BSN op te vragen, maar in de Wwft wordt wel aangegeven dat er een kopie van het identificatiedocument bewaard mag worden. De organisatie mag het BSN nummer dus alleen opslaan als het vermeld staat op het identificatiedocument. De organisatie mag niet expliciet aan de klant vragen naar zijn BSN nummer als dit niet op het identificatiedocument staat. De Wwft vereist immers niet dat bij de identificatie of het vastleggen daarvan het BSN wordt opgevraagd of opgeslagen.

Conclusie

In de AVG mag je alleen het BSN nummer verwerken als hiervoor een wettelijke verplichting is of het overeenkomt met het doel van de wet. Zo staat er in de Wwft dat organisaties verplicht zijn om de identiteit van de klant te controleren en daarbij mag een kopie van het identificatiedocument bewaard worden. In dat geval mag het BSN nummer verwerkt worden. De organisatie mag niet expliciet naar het BSN nummer vragen. De Wwft vereist namelijk niet dat het BSN nummer wordt opgevraagd.

 

Werkgevers zijn op basis van de wet (de Wet op Loonbelasting) ook verplicht de identiteit van de werknemer vast te stellen. Hiervoor moet de werkgever een kopie bewaren met alle persoonsgegevens erop vermeld. Hier wordt wel expliciet naar het BSN nummer gevraagd.

                                  

Verwerk jij binnen jouw organisatie BSN nummers? Ga dan voor jezelf na of hiervoor een wettelijke verplichting is of dat het overeenkomt met het doel van de wet. 

 

Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de juristen van Recht-Direct zodat zij je goed kunnen informeren.

Delen via:

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwste updates direct in je mailbox.

Hoe wij jouw leven gemakkelijker maken? Nou zo dus:

Documenten

Slimme tools en documenten

Headset

Persoonlijk advies

Uurtarief

Voordelig tarief

Gas op die lolly!

Een account aanmaken kost slechts 2 minuten!

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×