fbpx

Nieuws

WAB | Verschil in WW-premie tussen flexibele en vaste arbeidskrachten

"Goed dat je meer wilt weten over dit onderwerp. Het kan zijn dat de informatie in dit artikel niet meer helemaal in orde is. Het artikel is namelijk meer dan een jaar oud. Uiteraard willen wij je graag verder helpen. Neem voor de meest actuele informatie over dit onderwerp contact met ons op!"

16-10-2019

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB) in werking. Met de inwerkingtreding van de WAB gaat een aantal belangrijke regels voor zowel werkgevers, als werknemers veranderen. Zo ook bij WW-premie en het verschil tussen flexibele en vaste arbeidskrachten.

WAB | Verschil in WW-premie tussen flexibele en vaste arbeidskrachten

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB) in werking. Met de inwerkingtreding van de WAB gaat een aantal belangrijke regels voor zowel werkgevers, als werknemers veranderen. De komende tijd zullen wij in meerdere artikelen de belangrijkste veranderingen bespreken. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

In dit artikel meer over de WW-premie.

Verschil in WW-premie tussen flexibele en vaste arbeidskrachten

Een werkgever betaalt de eerste zes maanden een premiedifferentiatie en een WW-sectorpremie. Na die zes maanden wordt een eventuele WW-uitkering uit het algemeen werkloosheidsfond (Awf) betaald. Als een sector relatief veel WW’ers heeft, geldt voor die sector een hogere WW-sectorpremie. Het kabinet was ontevreden over de werking van de sectorpremies. De indeling van de sectoren was onvoldoende met zijn tijd meegegaan. Ook vallen bedrijven en werknemers vaak in meer dan één sector. Omdat de sector de WW-lasten gezamenlijk opbrengt, is er voor individuele werkgevers ook geen prikkel om het aantal WW’ers naar beneden te krijgen.

Met de Wet arbeidsmarkt in balans gaat dit veranderen. De hoogte van de premie wordt dan afhankelijk van het soort contract.

Stroomschema

Om de problemen met de sectorpremie op te lossen, en om werkgevers te motiveren vaste contracten aan te bieden, geldt vanaf de inwerkingtreding van de Wab alleen nog een laag en een hoog tarief. De wetgever heeft een omschrijving gemaakt van wat wordt gezien als vast contract, namelijk: “schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die de omvang van de te verrichten arbeid eenduidig vastlegt”.

Aan de hand van onderstaand schema kan per werknemer worden bepaald of de hoge of de lage premie betaald moet worden:

Wat zijn de aandachtspunten?

Allereerst is het dus belangrijk dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is aangegaan met alle werknemers. Is deze er niet, dan betaal je sowieso de hoge premie, tenzij het gaat om een jongere die minder dan 12 uur werkt of een BBL-leerling.

Vervolgens dient op de loonstrook vermeld te worden of er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst, of er wel of geen sprake is van een oproepovereenkomst en of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor de vraag of de lage of hoge WW-premie is verschuldigd, moet gekeken worden naar de situatie op de eerste dag van het aangiftetijdvak. Ga na of dit wordt gedaan bij de boekhouder.

Ten slotte is het verstandig om per werknemer te kijken wat voor contract er ligt. Is het wellicht verstandig om het oproepcontract om te zetten in een contract voor een vast aantal uren? Of om contracten voor bepaalde tijd nu al om te zetten in contracten voor onbepaalde tijd? Maak hierin per geval een afweging.

Wat is het verschil in premie?

De minister stelt jaarlijks de hoogte van de premies vast. Tussen de hoge en de lage premie zit een premieverschil van 5 procentpunt. In november van dit jaar wordt bekend wat de premiepercentages over 2020 gaan zijn.

Zorg er dus voor dat je tijdig begint met het in kaart brengen van de soorten contracten en maak een afweging bij flexibele contracten: vast in dienst nemen, een arbeidsovereenkomst voor een vast aantal uren of toch een hogere premie betalen? Neem bij vragen contact met ons op.

Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de juristen van Recht-Direct zodat zij je goed kunnen informeren.

Delen via:

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwste updates direct in je mailbox.

Hoe wij jouw leven gemakkelijker maken? Nou zo dus:

Documenten

Onbeperkt toegang tot documenten

Headset

Rechtshulp take-away service

Uurtarief

Voordelig uurtarief

Gas op die lolly!

Een account aanmaken kost slechts 2 minuten!

Maar wat vinden klanten eigenlijk van ons?

8

Zeer positief over de samenwerking! Het advies is niet altijd 1 op 1 over te nemen in de praktijk, omdat we geregeld meer risico durven te nemen. waardoor we hier soms wat tegenin gaan, maar het is natuurlijk wel erg…

- Exclusive Networks

Juridische hulp achter de hand!

Voor ons als organisatie die zich bezighoudt met re-integratie en advies binnen arbeid, is het erg fijn om Recht direct achter de hand te hebben als partij, wanneer we het niet weten of twijfelen. De documenten die we kunnen gebruiken…

- Gianne

9

we hebben een beperkt aantal zaken aan de hand gehad. die zijn steeds zeer accuraat opgepakt en afgehandeld. de samenwerking is steeds heel prettig verlopen.

- JP Fiscaal Advies / Jos Peeters

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×