fbpx

Nieuws

Blijft een zzp-er een zzp-er?

"Goed dat je meer wilt weten over dit onderwerp. Het kan zijn dat de informatie in dit artikel niet meer helemaal in orde is. Het artikel is namelijk meer dan een jaar oud. Uiteraard willen wij je graag verder helpen. Neem voor de meest actuele informatie over dit onderwerp contact met ons op!"

13-08-2020

Dit is de vraag in een juridische procedure die onlangs aan de Hoge Raad is voorgelegd. De Hoge Raad is onze hoogste rechter. Voordat de Hoge Raad een uitspraak doet in een bepaalde zaak, wordt deze geadviseerd door de advocaat-generaal.

Blijft een zzp-er een zzp-er?

Dit is de vraag in een juridische procedure die onlangs aan de Hoge Raad is voorgelegd. De Hoge Raad is onze hoogste rechter. Voordat de Hoge Raad een uitspraak doet in een bepaalde zaak, wordt deze geadviseerd door de advocaat-generaal.

Wat speelt er in deze zaak?

In deze zaak is sprake van een zogenaamde participatieovereenkomst. Met behoud van een uitkering mocht mevrouw bij een gemeente werkzaamheden verrichten. Haar uitkering werd aangevuld tot het minimumloon. Na afloop van het contract stelde zij zich op het standpunt dat ze dezelfde werkzaamheden verrichte als andere medewerkers. Ze verbond hieraan de conclusie dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst met als bijkomende vordering dat ze hetzelfde salaris wilde als andere medewerkers.

Wanneer is een arbeidsrelatie een arbeidsovereenkomst?

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1) De medewerker is verplicht de arbeid zelf uit te voeren (hij mag zich dus niet zonder toestemming laten vervangen door een derde)

2) De werkgever beloont de medewerker; waarbij deze beloning een ander karakter moet hebben dan een onkostenvergoeding, zoals bijvoorbeeld een stagevergoeding.

3) Het werk wordt “in dienst” van de werkgever verricht (de werkgever heeft naar de medewerker een instructiebevoegdheid, zowel over het werk zelf en ook over de goede orde in de onderneming)

Wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst, geniet iemand arbeidsrechtelijke bescherming. Denk bijvoorbeeld aan ontslagbescherming, recht op minimumloon, recht op loondoorbetaling tijdens ziekte etc.  Volgens een oude uitspraak van de Hoge Raad is de bedoeling van partijen ook bepalend voor de vraag of er een arbeidsovereenkomst is of een overeenkomst van opdracht met een zzp ‘er.

Volgens de advocaat-generaal is de bedoeling van partijen niet van belang

De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad dat alleen gekeken moet worden naar de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden. Hoe het werk verricht wordt en wat daarbij de invloed van de opdrachtgever is, is alleen bepalend. Wil een overeenkomst met een “zelfstandige” geen arbeidsovereenkomst zijn, dan zal die “zelfstandige” een zekere mate van ondernemerschap moeten tonen.

Wat zijn de gevolgen van de uitspraak?

In Nederland zijn ongeveer 1 miljoen (!) mensen werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht. Vaak zien we (bijvoorbeeld in de bouw) dat die mensen voorheen op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam waren. Vervolgens zijn dezelfde werkzaamheden voortgezet, maar dan als zzp-er.  Het is de vraag of veel van deze contracten als de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal volgt nog als overeenkomst van opdracht worden gezien of toch een arbeidsovereenkomst blijken te zijn.

Wat is verstandig?

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid wat het oordeel van de Hoge Raad zal zijn. Je dient er wél rekening mee te houden dat het advies van de advocaat-generaal wordt gevolgd. De strekking van dat advies is ook de strekking van de recente wijzigingen in het arbeidsrecht. Veel vaker dan onder het “oude” recht kwalificeert een arbeidsverhouding als een arbeidsovereenkomst. Vaak zelfs voor onbepaalde tijd.

Maak je gebruik van de diensten van een zzp-er. Of ben je van plan dat te gaan doen? Overweeg dan goed op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd. Probeer er voor te zorgen dat de zzp-er daadwerkelijk zzp-er is en dus (ook) ondernemersrisico loopt. Bijvoorbeeld door in je contract op te nemen dat hij de nodige verzekeringen afsluit die een inkomensvoorziening vormen als hij niet meer kan werken.

Heb je vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag!

Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de juristen van Recht Direct zodat zij je goed kunnen informeren.

Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de juristen van Recht-Direct zodat zij je goed kunnen informeren.

Delen via:

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwste updates direct in je mailbox.

Hoe wij jouw leven gemakkelijker maken? Nou zo dus:

Documenten

Slimme tools en documenten

Headset

Persoonlijk advies

Uurtarief

Voordelig tarief

Gas op die lolly!

Een account aanmaken kost slechts 2 minuten!

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×