A 19 december 2019

Verduidelijking administratieve verplichtingen WW-premie

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Eén van de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om de lage WW-premie te mogen betalen, is dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst of addendum in de loonadministratie aanwezig is die door beide partijen is ondertekend. Om het voor werkgeversorganisaties te verduidelijken, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgewerkt wat onder ‘handtekening’ wordt verstaan en waar een addendum aan moet voldoen.

Wat wordt onder ‘handtekening’ verstaan?

Naast een natte handtekening (pen op papier, niet ingescand), volstaat ook een digitale handtekening, evenals instemming via de e-mail of in een HR-systeem. Als niet voor 1 april 2020 hieraan is voldaan maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maart, ben je met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Waar moet een addendum aan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie, moet een addendum aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Zowel werknemer als werkgever hebben het schriftelijke addendum ondertekend;
  • Uit het addendum blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is; en
  • Werkgever bewaart het addendum bij de loonadministratie.

Klanten van Recht Direct kunnen hier terecht voor een model addendum (‘aanvulling bestaande arbeidsovereenkomst’) dat voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Heb je vragen over de WW-premie of over andere wijzigingen vanaf 1 januari 2020? Neem dan contact op met de helpdesk.