fbpx

Nieuws

Nieuwsbericht | Schade voor agrariërs en andere ondernemers

"Goed dat je meer wilt weten over dit onderwerp. Het kan zijn dat de informatie in dit artikel niet meer helemaal in orde is. Het artikel is namelijk meer dan een jaar oud. Uiteraard willen wij je graag verder helpen. Neem voor de meest actuele informatie over dit onderwerp contact met ons op!"

24-06-2016

De zware weersomstandigheden van de afgelopen dag hebben gezorgd voor veel gedupeerden met name agrarische bedrijven. Speciaal voor die bedrijven en andere ondernemers met schade is een checklist gemaakt.

Checklist | Schade voor agrariërs en andere ondernemers

Alleen melden van schade onvoldoende!

Wanneer je een schadeverzekering hebt, moet je de schade zo spoedig mogelijk melden bij jouw verzekeraar. Het melden van schade is echter niet genoeg. In geval van bijvoorbeeld een hevige storm kan er sprake zijn van veel  schadegevallen, hou er dan rekening mee dat de kans groot is dat het opnemen/afwikkelen van de schade enige tijd vergt. Het is daarom van groot belang om nu zelf het nodige te ondernemen, om te voorkomen dat de schade op een later moment niet of moeilijk kan worden aangetoond.

Met behulp van deze checklist wordt een eerste aanzet gegeven om je dossier zo volledig mogelijk te maken, waardoor schade op een later moment zo volledig mogelijk kan worden aangetoond. Let op: over de dekking van jouw verzekering kunnen wij inhoudelijk geen uitspraak doen, neem daarvoor contact met ons of je verzekeringstussenpersoon op.

 Checklist

1. Meld de geleden schade bij de verzekeraar/verzekeringstussenpersoon.

2. Dossiervorming:

 • Leg vast wanneer de waterschade/hagelschade heeft plaatsgevonden (datum/tijdstip).
 • Zorg voor bewijs van de waterschade/hagelschade door middel van:
  • foto’s met tijdsaanduiding;
  • video’s met tijdsaanduiding.
 • Maak een opgavestaat van de schade die is opgetreden. Hierbij moet het volgende concreet worden aangegeven:
  • opsomming van de beschadigde zaken;
  • raming van de kosten;
  • bewijs van de schade;
  • eventuele aankoopfacturen van de beschadigde zaken.
 • Indien de schade gevolgen heeft voor de verdere bedrijfsvoering (bijvoorbeeld het niet kunnen voldoen aan vastgelegde leveringsverplichtingen aan derden) dan dient dit te worden toegelicht. Probeer zo concreet mogelijk in beeld te brengen wat de omvang van de gevolgschade is.
 • Ga niet over tot herstel of verwijdering van de beschadigde zaken voordat je contact hebt gehad met de verzekeraar en deze een expert heeft aangesteld om de schade in beeld te brengen, of deze akkoord heeft gegeven voor het herstel van de schade. Krijg je de verzekeraar niet te pakken, bel dan naar onze hulplijn voor advies.
 • Zorg ervoor dat je maatregelen neemt om verdere schade zoveel mogelijk te voorkomen (bijvoorbeeld: het dichtplakken van een gat in de lichtkoepel/dak waardoor er geen water meer naar binnen kan lopen).
Let op akkerbouw/gewaspercelen

Wij adviseren agrariërs die worden geconfronteerd met ondergelopen akkers/weilanden om wateroverlast direct te melden aan het waterschap. Tevens is het van belang dat de volgende acties worden uitgezet:

 • leg na de telefonische melding in een logboek vast dat je de melding hebt gedaan;
 • noteer de naam van degene waar de melding is ingediend;
 • maak foto’s/video’s van de vernatting;
 • zorg ervoor dat deze foto’s/video’s periodiek worden gemaakt zodat je kunt aantonen dat het water langere tijd op de percelen blijft staan;
 • leg de acties van het waterschap vast in een logboek;
 • leg ieder overleg met het waterschap schriftelijk vast zodat je kunt aantonen dat er overleg is geweest met het waterschap.

Kortom: zorg dus voor goede dossiervorming.

N.B.: Het waterschap hoeft geen droge voeten te garanderen, maar moet zich wel inspannen om de wateroverlast zo snel mogelijk te verhelpen.

Gratis hulplijn via Recht Direct

Gedupeerde agrariërs en andere bedrijven met schade kunnen voor aanvullende vragen bellen met de gratis hulplijn van Recht Direct via 0493-326688 of een e-mail sturen naar helpdesk@rechtdirect.nl.

Goorts + Coppens  |  www.gca.nl info@gca.nl  |  0493-352070
Recht Direct  |  www.rechtdirect.nl info@rechtdirect.nl  |  0493-326688

Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de juristen van Recht-Direct zodat zij je goed kunnen informeren.

Delen via:

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwste updates direct in je mailbox.

Hoe wij jouw leven gemakkelijker maken? Nou zo dus:

Documenten

Slimme tools en documenten

Headset

Persoonlijk advies

Uurtarief

Voordelig tarief

Gas op die lolly!

Een account aanmaken kost slechts 2 minuten!

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×