fbpx

Nieuws

Nieuwsbericht | Toch overgangsrecht voor de transitievergoeding!

"Goed dat je meer wilt weten over dit onderwerp. Het kan zijn dat de informatie in dit artikel niet meer helemaal in orde is. Het artikel is namelijk meer dan een jaar oud. Uiteraard willen wij je graag verder helpen. Neem voor de meest actuele informatie over dit onderwerp contact met ons op!"

13-03-2015

Sinds 1 juli 2015 is een werkgever verplicht een ontslagvergoeding (transitievergoeding) te betalen aan een werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Welke veranderingen brengt dit met zich mee?

Toch overgangsrecht voor de transitievergoeding!

Sinds 1 juli 2015 is een werkgever verplicht een ontslagvergoeding (transitievergoeding) te betalen aan een werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Welke veranderingen brengt dit met zich mee?

Wanneer is de transitievergoeding van toepassing?
De transitievergoeding is van toepassing bij een arbeidsovereenkomst van tenminste twee jaar als;
> de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd;
> als de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever door de kantonrechter is ontbonden;
> wanneer na het aflopen van een contract voor bepaalde tijd de overeenkomst niet wordt verlengd.

De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van de duur van de arbeidsrelatie. Om dit te berekenen tel je de elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden bij elkaar op. Wanneer in het verleden een werknemer 3 maanden uit dienst is geweest en vervolgens weer voor bepaalde tijd is aangenomen (zoals de ketenbepaling vóór 1 juli 2015 voorschreef) is er sprake van arbeidsovereenkomsten die elkaar in het verleden binnen zes maanden hebben opgevolgd. Let op: deze tellen dus ook mee bij de transitievergoeding!

Bijvoorbeeld:
Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst gehad van drie jaar. Vervolgens is de werknemer vier maanden uit dienst geweest en  kreeg de werknemer weer een arbeidsovereenkomst van één jaar. 
De twee arbeidsovereenkomsten hebben samen een duur van vier jaar en er is geen sprake van een tussenpozen van 6 maanden. Dit betekent dat er wordt voldaan aan de eis van een overeenkomst van tenminste twee jaar, zonder een onderbreking van minimaal zes maanden. In deze situatie ben je dus verplicht een transitievergoeding te betalen.

Hoeveel bedraagt de transitievergoeding?
> één zesde van het maandsalaris per half dienstjaar, gedurende de eerste tien jaar (dit wordt per blok van zes maanden geteld en niet afgerond, is iemand 3 jaar en 7 maanden in dienst heeft diegene recht op 7 halve dienstjaren);
> een half maandsalaris per dienstjaar in de periode na deze tien jaar;
> één maandsalaris per dienstjaar, voor elk dienstjaar na het bereiken van de vijftigjarige leeftijd, tenzij de werkgever kleiner is dan vijfentwintig werknemers
> het maximale bedrag bedraagt € 76.000,00 bruto of maximaal een jaarsalaris.

Welk overgangsrecht geldt er voor transitievergoeding?
In eerste instantie heeft de wetgever bewust geen (algemeen) overgangsrecht gecreëerd voor de transitievergoeding, hierdoor konden werkgevers van bijvoorbeeld seizoensarbeid op korte termijn geconfronteerd  worden met hoge vergoedingen. Hierdoor zou het meer gaan voorkomen dat werknemers geen nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen. Om dit te voorkomen heeft de wetgever een wetswijziging ingevoerd. Hierin wordt voorgesteld dat alleen de arbeidsovereenkomsten die elkaar vanaf 1 juli 2012 binnen zes maanden hebben opgevolgd, mee te tellen bij de duur van de arbeidsrelatie.

Wat houdt dit in de praktijk in?
> Tot 1 juli 2012 tellen alleen arbeidsovereenkomsten mee die elkaar binnen drie maanden hebben opgevolgd.
> Krijgt een  werknemer binnen zes maanden na afloop van zijn tijdelijke contract een vast contract, dat ingaat op of na 1 juli 2015, dan tellen voor het berekenen van de duur van de arbeidsrelatie tot 1 juli 2015 alleen de arbeidsovereenkomsten mee die elkaar binnen drie maanden hebben opgevolgd. Dit geldt ook voor het geval waarin een vast contract is ontstaan tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2015.

Zijn er uitzonderingen waarbij de transitievergoeding (nog) niet betaald hoeft te worden?
Als de werkgever de werknemer garantie biedt dat hij binnen zes maanden weer aan de slag kan, hoeft transitievergoeding (nog) niet betaald te worden. Je bent dan als werkgever  bij het aflopen van het contract na 1 juli 2015 niet (direct) een transitievergoeding verschuldigd omdat de werknemer  zekerheid heeft dat het dienstverband voorgezet wordt. Deze periode telt op een later moment wel gewoon mee voor de duur van de arbeidsrelatie wanneer het recht op en de hoogte van de transitievergoeding wordt bekeken.

Weten wat deze veranderingen voor gevolg hebben binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met de helpdesk via 0493-326688 of stuur je vraag naar helpdesk@rechtdirect.nl.

Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de juristen van Recht-Direct zodat zij je goed kunnen informeren.

Delen via:

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwste updates direct in je mailbox.

Hoe wij jouw leven gemakkelijker maken? Nou zo dus:

Documenten

Slimme tools en documenten

Headset

Persoonlijk advies

Uurtarief

Voordelig tarief

Gas op die lolly!

Een account aanmaken kost slechts 2 minuten!

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×