fbpx

Nieuws

Tien (gratis) tips bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst

"Goed dat je meer wilt weten over dit onderwerp. Het kan zijn dat de informatie in dit artikel niet meer helemaal in orde is. Het artikel is namelijk meer dan een jaar oud. Uiteraard willen wij je graag verder helpen. Neem voor de meest actuele informatie over dit onderwerp contact met ons op!"

26-07-2021 - In een arbeidsovereenkomst is opgenomen welke rechten en plichten werkgever en werknemer hebben. Om te voorkomen dat je op een dag met de gebakken peren zit, is het belangrijk dat deze overeenkomst goed is opgesteld. Voldoet de overeenkomst namelijk niet aan de wettelijke regels, dan loop je het risico dat de overeenkomst niets waard is. Zet je schrap voor 10 tips waar je écht iets aan hebt bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

Tip 1: kies bewust voor een arbeidsovereenkomst

De eerste magnifieke vraag die je jezelf bij het aangaan van een werkverhouding moet stellen is of het de bedoeling is dat er een arbeidsrelatie met elkaar wordt aangegaan. Er zijn namelijk situaties waarin dit niet de bedoeling is. Denk aan het geven van een opdracht aan een zzp’er of het aannemen van een stagiaire. Ook al is de intentie in deze situaties om geen arbeidsrelatie met elkaar aan te gaan, moet je er ook voor zorgen dat dit niet alleen op schrift is gesteld, maar ook uit de praktijk blijkt. Gebeurt dit niet, dan kunnen rechters de werkrelatie alsnog als arbeidsovereenkomst beschouwen en heeft de werknemer recht op wettelijke ontslagbescherming, het minimumloon en wellicht allerlei CAO-rechten.

Tip 2: houd de wettelijke regels in je achterhoofd

De wet schrijft voor dat iedere werknemer binnen één maand na aanvang van de werkzaamheden of zoveel eerder als de overeenkomst eindigt, een arbeidsovereenkomst moet ontvangen en recht heeft op ten minste het minimumloon en bepaalde arbeidsvoorwaarden. Heb je geen zin in papierwerk, dan mag je deze gegevens ook digitaal verstrekken mits werknemer hiermee instemt.

Tip 3: pas je arbeidsovereenkomsten aan de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aan

Op 1 januari 2020 is Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. Als je niet weet wat deze wet inhoudt, dan moet je opschieten want deze wet heeft gezorgd voor belangrijke gevolgen voor de regels rondom arbeidsovereenkomsten en het ontslagrecht. Zo betaal je als werkgever een lagere ww-premie voor werknemers met een vast contract, krijgen oproepkrachten meer zekerheid op het gebied van werk en inkomen en heeft een payrollwerknemer een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

Tip 4: implementeer een personeelshandboek

Het personeelshandboek is bedoeld om op het eerste oog onschuldige huisregels in vast te leggen. Door de belangrijkste regels die binnen het bedrijf gelden goed vast te leggen, kun je stappen ondernemen wanneer een werknemer zich hier niet aan houdt (denk aan alcohol-/drugsbeleid, ongewenst gedrag, aanvragen vakantie, verzuimvoorschriften). Vergeet niet in de arbeidscontracten het personeelshandboek integraal van toepassing te verklaren en werknemers voor ontvangst te laten tekenen.

Tip 5: houd bij een contract voor bepaalde tijd rekening met de aanzegtermijn

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op de einddatum die is overeengekomen. De arbeidsovereenkomst hoeft dus niet opgezegd te worden of op een andere manier te eindigen. Wel is het belangrijk dat je rekening houdt met de aanzegverplichting. Dit wil zeggen dat je minimaal één maand voor het einde van het dienstverband aan de werknemer schriftelijk moet laten weten of de arbeidsovereenkomst wel/niet wordt voortgezet. Doe je dit niet? Dan wordt de arbeidsovereenkomst niet voortgezet, maar ben je aan de werknemer een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding hoeft overigens alleen betaald te worden als de werknemer hier zelf aanspraak op maakt.

Houd er rekening mee dat je achteraf moet kunnen aantonen dat de werknemer de schriftelijke aanzegging op tijd heeft ontvangen. Laat de aanzegging daarom voor ontvangst tekenen of verzend de aanzegging per aangetekende post.

Goed bezig, je bent al over de helft. Nog 5 tips te gaan!

Tip 6: laat de werknemer bij het oversluiten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde naar onbepaalde tijd en bij verlengingen opnieuw tekenen voor het concurrentiebeding

De wet schrijft dat een concurrentiebeding alleen geldig is wanneer het schriftelijk wordt overeengekomen. Wat echter vaak vergeten wordt, is dat dit ook geldt bij het verlengen van een arbeidsovereenkomst. Zorg daarom dat je het concurrentiebeding altijd opnieuw overeenkomst bij het verlengen van de arbeidsovereenkomst!

Tip 7: houd je aan de administratieve plicht

Vergeet niet om een kopie van het paspoort of identificatiebewijs van de werknemer bij aanvang van het dienstverband te maken en te bewaren tot vijf jaar na het beëindigen van het dienstverband.

Tip 8: sluit een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af

Ook hier laat de wet je niet met rust. De wet schrijft namelijk dat je als werkgever aansprakelijk bent voor de schade die jouw werknemers veroorzaken. De impact van een schadeclaim kan erg groot zijn. Het is daarom raadzaam een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die dekking biedt voor schade of letsel die je werknemers toebrengen aan klanten of opdrachtgevers.

Tip 9: hanteer een goed personeelsbeleid

Wanneer je een goed personeelsbeleid hanteert, verhoog je het succes van je bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan het houden van terugkerende functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Hanteer je dergelijke gesprekken nog niet, dan mis je kansen om de doelen van het personeel en de organisatie bij elkaar te brengen. Daarnaast verbeter je daarmee het functioneren van je werknemers.

Spreek jouw werknemers ook direct aan bij onvoldoende functioneren. Laat deze werknemers dus niet doormodderen, om ze op een later moment te ‘overvallen’ met hun disfunctioneren. Hierdoor heb je een beter dossier ten grondslag liggen aan het disfunctioneren en sta je steviger in je schoenen als het later mocht komen tot ontslag.

Tip 10: laat je arbeidscontracten opstellen en beoordelen

Ga bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst niet zelf aan de slag, maar maak gebruik van de modellen op ons platform of vraag een van de juristen deze voor je op te stellen, zodat de overeenkomst is afgestemd op je organisatie. Zijn er al arbeidsovereenkomsten aanwezig binnen het bedrijf? Laat ze dan gerust door ons controleren.

Schakel Recht Direct in

Heb je vragen? Wij helpen je graag! Neem contact op met Loes voor een vrijblijvend gesprek via loes@rechtdirect.nl of bel: 085 008 11 80.

 

 

Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de juristen van Recht-Direct zodat zij je goed kunnen informeren.

Delen via:

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwste updates direct in je mailbox.

Hoe wij jouw leven gemakkelijker maken? Nou zo dus:

Documenten

Slimme tools en documenten

Headset

Persoonlijk advies

Uurtarief

Voordelig tarief

Gas op die lolly!

Een account aanmaken kost slechts 2 minuten!

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×