fbpx

Blog

Verhuurders opgelet! Sinds 1 juli 2023 geldt er nieuwe wetgeving

31-07-2023 - Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Door de invoering van deze wet gelden er nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars van woningen. Dus ben jij een woningcorporatie of verhuur jij om een andere reden woningen? Let dan goed op!

Wat is er veranderd?

Ten eerste is de norm ‘goed verhuurderschap’ in het leven geroepen. Er is sprake van goed verhuurderschap wanneer je als verhuurder of verhuurbemiddelaar aan een aantal vereisten voldoet. Daarnaast bestaat er voortaan een vergunningplicht voor de reguliere verhuur en de verhuur aan arbeidsmigranten. Tot slot is bepaald dat de gemeente verantwoordelijk is voor de handhaving van de nieuwe regels.

Goed verhuurderschap

Voor alle verhuurders en verhuurbemiddelaars geldt een basisnorm voor ‘goed verhuurderschap’. Deze norm bestaat uit een aantal algemene regels:

Discriminatieverbod

Er mag geen verboden onderscheid worden gemaakt tussen huurders. Verboden onderscheid kan bijvoorbeeld zien op geslacht, ras of een handicap. Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten een helder en transparant selectieproces hanteren, waarbij ze gebruikmaken van niet-discriminerende selectiecriteria en de uiteindelijke keuze voor een huurder wordt gemotiveerd.

Voorkomen en tegengaan van (seksuele) intimidatie

Huurders mogen op geen enkele manier geïntimideerd worden. Er kan op meerdere manieren sprake zijn van intimidatie van de huurder. Zo kan worden gedacht aan uitschelden, maar ook het dreigen met opzeggen van de huur. Als je als verhuurder dus bijvoorbeeld een beheerder in dienst hebt, is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die beheerder de huurders niet intimideert.

Schriftelijkheidsvereiste

Een huurovereenkomst kan mondeling worden aangegaan, maar voortaan moet een huurovereenkomst wel altijd schriftelijk worden vastgelegd. Dit betekent dus niet dat een mondelinge huurovereenkomst niet meer geldig is. Je hebt als verhuurder of verhuurbemiddelaar echter de verplichting om de (mondelinge) afspraken schriftelijk vast te leggen. Dit geldt overigens alleen voor huurovereenkomsten die na 1 juli 2023 zijn aangegaan.

Voor de huurovereenkomst met arbeidsmigranten geldt nog een extra regel. Bij deze groep huurders geldt dat de huurovereenkomst apart van de arbeidsovereenkomst moet worden aangegaan. Op deze manier is de migrant minder afhankelijk van de werkgever voor huisvesting.

Informatieplicht

Verhuurders en verhuurbemiddelaars zijn verplicht om huurders op de hoogte te stellen van hun rechten en plichten met betrekking tot de huurwoning. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende informatie:

  • Rechten en plichten van de huurder die niet zijn opgenomen in de huurovereenkomst;
  • Contactgegevens van het meldpunt van de gemeente;
  • Contactgegevens van een contactpunt waar een huurder terecht kan in het geval van vragen of problemen gerelateerd aan de huurwoning.

Bij arbeidsmigranten geldt dat de informatie moet worden verstrekt in een taal waaraan de arbeidsmigrant de voorkeur geeft, tenzij een ander taal kan worden gebruikt waarmee duidelijk kan worden gecommuniceerd. De huurovereenkomst is uitgezonderd van deze regel.

Waarborgsom

Een waarborgsom mag niet hoger zijn dan twee keer de kale maandelijkse huurprijs. Ook wordt het wettelijk verplicht om de waarborgsom binnen 14 dagen na afloop van de huurovereenkomst aan de huurder terug te betalen, tenzij sprake is van schade of een betalingsachterstand. Bij schade of een betalingsachterstand moet de waarborgsom binnen 30 dagen worden terugbetaald met verrekening van de bedragen die de huurder verschuldigd is.

Verbod op dubbele bemiddelingskosten

Deze regel geldt specifiek voor verhuurbemiddelaars. Verhuurbemiddelaars mogen bemiddelingskosten niet dubbel in rekening brengen. Dit wil zeggen dat je als verhuurbemiddelaar niet zowel bij de huurder als verhuurder de bemiddelingskosten in rekening mag brengen.

Vergunningplicht

Gemeenten kunnen voortaan een verhuurverordening opstellen met strengere vereisten voor de verhuur van een woning. In de verhuurverordening kan een vergunningplicht worden opgenomen. Met de vergunningsplicht wordt een bevoegdheid voor de gemeenteraad gecreëerd om een verbod in te voeren voor de verhuur van bepaalde soorten woonruimten zonder verhuurvergunning. De vergunningplicht mag alleen worden ingevoerd wanneer dit noodzakelijk en geschikt is. Ook kunnen er bepaalde voorwaarden voor verhuurders en verhuurbemiddelaars worden opgenomen in de verhuurverordening.

Wanneer een woonruimte al vóór 1 juli 2023 werd verhuurd, dan geldt een eventuele vergunningsplicht pas zes maanden na de inwerkingtreding van de plicht.

Handhaving en meldpunt

Gemeentes moeten een meldpunt oprichten waar huurders een klacht kunnen indienen als de verhuurder of verhuurbemiddelaar zich niet als goed verhuurder gedraagt. De gemeente kan dan een boete opleggen, de verhuurvergunning intrekken of het beheer over de woonruimte overnemen.

 

Wat betekent dit nu echt voor jou?

Wanneer je je niet houdt aan de regels van goed verhuurderschap, kan de gemeente maatregelen nemen. Om dit te voorkomen dien je de nieuwe regels door te voeren in je bedrijfsvoering.

 

Recht Direct helpt echt

Heb je hulp nodig bij het doorvoeren van de nieuwe wetgeving of heb je andere vragen? Wij helpen je graag! Neem contact op met onze juristen via juristen@rechtdirect.nl of bel: 085 008 11 80.

Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de juristen van Recht-Direct zodat zij je goed kunnen informeren.

Delen via:

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwste updates direct in je mailbox.

Hoe wij jouw leven gemakkelijker maken? Nou zo dus:

Documenten

Slimme tools en documenten

Headset

Persoonlijk advies

Uurtarief

Voordelig tarief

Gas op die lolly!

Een account aanmaken kost slechts 2 minuten!

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×