fbpx

Nieuws

Voorwaarden om kosten in mindering te brengen op transitievergoeding versoepeld

"Goed dat je meer wilt weten over dit onderwerp. Het kan zijn dat de informatie in dit artikel niet meer helemaal in orde is. Het artikel is namelijk meer dan een jaar oud. Uiteraard willen wij je graag verder helpen. Neem voor de meest actuele informatie over dit onderwerp contact met ons op!"

20-07-2020

Als werkgever wil je een werknemer die op jouw initiatief uit dienst gaat soms begeleiden naar een nieuwe baan. Vaak zijn hieraan kosten verbonden. In bepaalde gevallen kun je deze kosten in mindering brengen op een eventuele transitievergoeding die je moet betalen aan je werknemer. Per 1 juli 2020 heeft er een lichte versoepeling plaatsgevonden in deze voorwaarden. Door deze versoepeling wordt geprobeerd werkgevers te stimuleren meer te investeren in hun werknemers.

Voorwaarden om kosten in mindering te brengen op transitievergoeding versoepeld

Als werkgever wil je een werknemer die op jouw initiatief uit dienst gaat soms begeleiden naar een nieuwe baan. Ook kan het zijn dat je de inzetbaarheid van alle werknemers binnen jouw organisatie structureel wilt verbreden.

Vaak zijn hieraan kosten verbonden, denk aan de kosten voor outplacement of scholing. In bepaalde gevallen kun je deze kosten in mindering brengen op een eventuele transitievergoeding die je moet betalen aan je werknemer. Je bent namelijk een transitievergoeding verschuldigd als jij als werkgever het initiatief tot beëindiging neemt.

Per 1 juli 2020 heeft er een lichte versoepeling plaatsgevonden in deze voorwaarden. Door deze versoepeling wordt geprobeerd werkgevers te stimuleren meer te investeren in hun werknemers. Voordat ingegaan wordt op deze versoepeling, wordt beschreven welke kosten je mag verrekenen en onder welke voorwaarden.

Welke kosten mag je in mindering brengen?

Allereerst mogen transitiekosten in mindering worden gebracht. Dit zijn kosten van maatregelen in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, die zijn gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid. Denk aan scholing, outplacement of het hanteren van een langere opzegtermijn.

Ten tweede gaat het om inzetbaarheidskosten. Dit zijn kosten die verband houden met het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer die tijdens de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. Deze kosten zijn al gemaakt voordat een eventueel ontslag aan de orde was. De kosten zijn erop gericht om de werknemer breder inzetbaar te maken op de arbeidsmarkt.

Strenge voorwaarden

Om deze kosten te verrekenen met de transitievergoeding, moet wel aan heel wat voorwaarden zijn voldaan:

  • een gespecificeerde en schriftelijke mededeling van de kosten aan werknemer vóórdat de kosten zijn gemaakt;
  • schriftelijke instemming van de werknemer met de kosten (tenzij werkgever verplicht is de kosten te maken op grond van de cao);
  • de kosten zijn gemaakt door de werkgever die de transitievergoeding moet betalen ten behoeve van de werknemer die de transitievergoeding ontvangt;
  • het betreft niet het loon van werknemer (tenzij het gaat om kosten in verband met een langere opzegtermijn en de werknemer gedurende deze termijn is vrijgesteld van werk);
  • de kosten staan in redelijke verhouding tot het doel waarvoor de kosten zijn gemaakt;
  • de kosten zijn of worden gemaakt tijdens de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend;
  • de kosten kunnen niet op een derde worden verhaald en niet op de werknemer worden verhaald;

Aanvullende voorwaarden voor inzetbaarheidskosten

Bovenop deze voorwaarden gelden aanvullende voorwaarden voor het in mindering brengen van inzetbaarheidskosten.

Allereerst moeten de kosten zijn gemaakt in de periode van 5 jaar voorafgaand aan de dag waarop de transitievergoeding is verschuldigd. Werkgever en werknemer kunnen schriftelijk andere afspraken maken over deze termijn.

In de tweede voorwaarde heeft een versoepeling plaatsgevonden. Voorheen moesten de kosten zijn gemaakt voor activiteiten ter bevordering van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van werkgever. Per 1 juli 2020 geldt dat de kosten mogen zijn gemaakt met als doel de inzetbaarheid van de werknemer zowel binnen als buiten de organisatie van werkgever te bevorderen. Hierop gelden wel twee uitzonderingen:

  • – de kennis en vaardigheden die de werknemer heeft verworven mogen niet in overwegende mate zijn gebruikt om de functie die de werknemer uitoefende toen de activiteiten (bijvoorbeeld de scholing) begon;
  • – de kosten mogen geen verband houden met re-integratieverplichtingen of herplaatsing.

Tevens gelden aanvullende voorwaarden voor een aantal beroepsopleidingen.

Maak vooraf afspraken met werknemers!

Wil je bepaalde kosten in mindering brengen, dan is het dus in ieder geval van belang dat hierover afspraken worden gemaakt voordat de kosten daadwerkelijk worden gemaakt. Ook kan organisatie breed beleid worden ingevoerd. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met een van de juristen van Recht Direct.

 

Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de juristen van Recht Direct zodat zij je goed kunnen informeren.

Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de juristen van Recht-Direct zodat zij je goed kunnen informeren.

Delen via:

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwste updates direct in je mailbox.

Hoe wij jouw leven gemakkelijker maken? Nou zo dus:

Documenten

Slimme tools en documenten

Headset

Persoonlijk advies

Uurtarief

Voordelig tarief

Gas op die lolly!

Een account aanmaken kost slechts 2 minuten!

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×