fbpx

Blog

Inwerkingtreding van de Wet open overheid, wat betekent dit voor jou?

"Goed dat je meer wilt weten over dit onderwerp. Het kan zijn dat de informatie in dit artikel niet meer helemaal in orde is. Het artikel is namelijk meer dan een jaar oud. Uiteraard willen wij je graag verder helpen. Neem voor de meest actuele informatie over dit onderwerp contact met ons op!"

08-06-2022 - Tot 1 mei 2022 werd in Nederland de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) toegepast. Vanaf 1 mei is deze wet vervangen door de Wet open overheid. De wisseling is bedoeld om een meer transparante en actieve overheid te creëren. Dit brengt een aantal veranderingen met zich mee waar wij jou meer over vertellen.

De vraag:

Wat verandert er door de invoering van de Woo?

 

Het antwoord:

In de Wob werd geregeld wat gemeenten, provincies en bestuursorganen openbaar moesten maken. De Woo vervangt de Wob en heeft de focus verlegd naar het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten door bestuursorganen.

 

Wat betekent dit nu echt voor jou?

Actieve openbaarmaking

Allereerst zorgt de Woo ervoor dat bestuursorganen op termijn bepaalde informatie uit eigen beweging openbaar moeten maken. Deze verplichting van bestuursorgaan is uitgewerkt in de Woo. In de Woo is namelijk een lijst opgenomen met alle informatie die bestuursorganen uit zichzelf openbaar moeten maken. Hieronder vallen onder andere verplichtingen tot verstrekking van subsidies en algemeen verbindende voorschriften. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld een bestemmingsplan.

De verplichting voor bestuursorganen om actief bepaalde categorieën openbaar te maken wordt echter nog even uitgesteld. Deze verplichting treedt pas in op een nog te bepalen tijdstip.

 

Platform PLOOI

Om ervoor te zorgen dat alle informatie die valt onder actieve openbaarmaking eenvoudig voor de burger te vinden is, is er een nieuw platform ontwikkeld. Alle onderdelen die vallen onder actieve openbaarmakingsplicht zijn straks makkelijk terug te vinden in het nieuwe digitale platform PLOOI. Op dit platform moet alle overheidsinformatie vindbaar zijn. Dit platform is echter nog niet in de lucht.

 

Passieve openbaarmaking

Alhoewel de actieve openbaarmakingsplicht een grotere rol speelt bij de Woo, is de passieve openbaarmakingsplicht nog steeds aanwezig. De passieve openbaarmakingsplicht ondergaat geen grote veranderingen in de Woo, maar hieronder worden een aantal veranderingen die voor jou van belang zijn kort opgesomd:

  • Een verzoek tot openbaarmaking kan ook digitaal worden ingediend.
  • Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen milieu-informatie en andere informatie. Voorheen was er bijvoorbeeld een verschil in termijnen.

 

Termijn voor afhandelen verzoek

Wanneer je een verzoek tot openbaarmaking doet, hangt hier een termijn aan voor het bestuursorgaan. De termijn voor het afhandelen van een verzoek wordt maximaal vier weken, met een eventuele verlenging van twee weken.

 

Contactpersoon

Wanneer je algemene informatie nodig hebt of je hebt enkel een vraag kun je hiervoor terecht bij een contactpersoon. In de Woo is bepaald dat bestuursorganen verplicht zijn een contactpersoon aan te wijzen die jouw vragen kan beantwoorden.

 

Vanaf wanneer geldt de wet?

Ook als je verzoeken tot openbaarmaking vóór 1 mei 2022 hebt ingediend wordt dit behandeld aan de hand van de regels van de Woo. De wet heeft namelijk directe werking.

 

Recht Direct helpt echt

Heb je vragen? Wij helpen je graag! Neem contact op met een van onze juristen via juristen@rechtdirect.nl of bel: 085 008 11 80.

 

Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de juristen van Recht-Direct zodat zij je goed kunnen informeren.

Delen via:

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwste updates direct in je mailbox.

Hoe wij jouw leven gemakkelijker maken? Nou zo dus:

Documenten

Slimme tools en documenten

Headset

Persoonlijk advies

Uurtarief

Voordelig tarief

Gas op die lolly!

Een account aanmaken kost slechts 2 minuten!

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×