fbpx

Nieuws

Wil een zieke werknemer minder uren gaan werken? Wijs werknemer dan goed op de gevolgen!

"Goed dat je meer wilt weten over dit onderwerp. Het kan zijn dat de informatie in dit artikel niet meer helemaal in orde is. Het artikel is namelijk meer dan een jaar oud. Uiteraard willen wij je graag verder helpen. Neem voor de meest actuele informatie over dit onderwerp contact met ons op!"

23-09-2021

De situatie:

Een werkneemster werkt 30 uur in de week. Op enig moment gaat ze op eigen verzoek 26 uur per week werken voor de duur van zes maanden. Enkele dagen later wordt een tumor in haar hoofd vastgesteld, waarna ze zich ziekmeldt. Werkgever vraagt na zes maanden of zij de vermindering van uren wenst voort te zetten. Werkneemster zegt dat ze in verband met haar gezondheid waarschijnlijk niet snel weer 30 uur per week kan werken en daarom voorlopig 26 uur blijft werken. De relatie tussen partijen raakt uiteindelijk verstoort. Werkgever wil afscheid nemen van werkneemster en stapt naar de rechter. Werkneemster wil op haar beurt dat werkgever de vier uur die ze minder is gaan werken betaalt.

De vraag:

Moet werkgever aan werkneemster alsnog de vier uur loon betalen over de periode dat werkneemster op eigen verzoek minder werkte?

Het antwoord:

Gedeeltelijk wel. De urenvermindering in de eerste zes maanden komt niet voor rekening van werkgever. Werkneemster was toen ze om urenvermindering verzocht niet ziekgemeld en de medische gevolgen van de uitkomst van de MRI-scan waren nog onbekend. Na afloop van de zes maanden had werkgever haar volgens de rechter moeten informeren over het alternatief, namelijk haar arbeidsomvang terugzetten naar 30 uur per week en zich (gedeeltelijk) ziekmelden. Nu zij dit niet heeft gedaan, moet werkgever van de rechter het loon over die vier uur alsnog uitbetalen.

Geen algemene informatieverplichting

Betekent dit nu dat je een werknemer die om een nadelige financiële arbeidsvoorwaarde vraagt altijd moet informeren? En dat je onderzoek moet doen of werknemer de consequenties van deze keuze overziet? Nee! Je mag ervan uitgaan dat een werknemer weet dat een verzoek tot urenvermindering betekent dat zij minder salaris ontvangt.

Wel verplichtingen op basis van goed werkgeverschap

Dit is anders wanneer een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer verzoekt om urenvermindering en dit verzoek samenhangt met de arbeidsongeschiktheid. In deze situatie wordt van jou als werkgever verwacht dat je nagaat of de werknemer weet dat er een andere optie is, namelijk gedeeltelijk ziekmelden.

Wat betekent dit nu écht voor jou?

Geeft een (gedeeltelijk) zieke werknemer aan minder uren te willen werken? Informeer de werknemer dan goed over wat de alternatieven zijn! Zorg ervoor dat je dit schriftelijk bevestigt om discussie achteraf te voorkomen.

Recht Direct helpt echt

Heb je vragen? Wij helpen je graag! Neem contact op met Loes via loes@rechtdirect.nl of bel: 085 008 11 80.

Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de juristen van Recht-Direct zodat zij je goed kunnen informeren.

Delen via:

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwste updates direct in je mailbox.

Hoe wij jouw leven gemakkelijker maken? Nou zo dus:

Documenten

Slimme tools en documenten

Headset

Persoonlijk advies

Uurtarief

Voordelig tarief

Gas op die lolly!

Een account aanmaken kost slechts 2 minuten!

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×