A 26 augustus 2019

WAB | Ketenregeling

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB)  in werking. Met de inwerkingtreding van de WAB gaat een aantal belangrijke regels voor zowel werkgevers, als werknemers veranderen. De komende tijd zullen wij in meerdere artikelen de belangrijkste veranderingen bespreken. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

Als eerste bespreken we de ketenregeling.
De ketenregeling regelt kort gezegd dat een werkgever niet onbeperkt tijdelijke arbeidscontracten met een werknemer mag afsluiten.

Ketenregeling Recht Direct WAB

Arbeidsovereenkomst

Tot 1 januari 2020 is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd automatisch sprake, als een vierde opvolgend contract wordt aangegaan of als opvolgende contracten gezamenlijk een periode van twee jaar overschrijden. Een keten van contracten wordt doorbroken als er een periode van zes maanden of meer tussen zit.

Verruiming tijdelijke arbeidsovereenkomst

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de opeenvolging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten verruimd naar drie contracten in drie jaar. Vanaf 1 januari 2020 is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd automatisch sprake als een vierde opvolgend contract wordt aangegaan of als elkaar opvolgende contracten gezamenlijk een periode van drie jaar overschrijden. De onderbreking van zes maanden geldt na invoering van de WAB nog steeds.

Wanneer geldt de ketenregeling?

Deze nieuwe ketenregeling geldt voor arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 januari 2020, óók als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020. Verder is het mogelijk dat in de cao afwijkende afspraken zijn gemaakt over de ketenregeling.

Voor de ketenregeling geldt dat je nu al bij het aannemen van personeel rekening kunt houden met de duur van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Wij adviseren om in kaart te brengen welke tijdelijke arbeidsovereenkomsten op dit moment lopen, wanneer deze eindigen, hoe lang ze hebben geduurd en hoeveel opvolgende contracten al zijn aangegaan.

Transitievergoeding

In het volgende artikel bespreken we de wijzigingen met betrekking tot de transitievergoeding. Kun je niet wachten en heb je alvast een vraag over deze wijzigingen of heb je vragen over de ketenregeling? Neem dan contact op met de helpdesk of bezoek een van onze gratis bijeenkomsten!

Bezoek onze gratis WAB bijeenkomst

Heb jij nog vragen of wil je meer weten over de WAB? Neem dan contact op met de helpdesk of bezoek een van onze gratis bijeenkomsten!
Klik op de oranje button voor informatie over de bijeenkomsten.

Meld je aan voor de nieuwsbrief (6).jpg