fbpx

Nieuws

WAB | Transitievergoeding

"Goed dat je meer wilt weten over dit onderwerp. Het kan zijn dat de informatie in dit artikel niet meer helemaal in orde is. Het artikel is namelijk meer dan een jaar oud. Uiteraard willen wij je graag verder helpen. Neem voor de meest actuele informatie over dit onderwerp contact met ons op!"

12-09-2019

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding waar je sinds 1 juli 2015 recht op hebt als je ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer.

 

WAB | Transitievergoeding

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB)  in werking. Met de inwerkingtreding van de WAB gaat een aantal belangrijke regels voor zowel werkgevers, als werknemers veranderen. De komende tijd zullen wij in meerdere artikelen de belangrijkste veranderingen bespreken. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding waar je sinds 1 juli 2015 recht op hebt als je ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer.

Huidige wetgeving

Momenteel is het zo dat een transitievergoeding van toepassing is op een arbeidsovereenkomst van tenminste twee jaar indien:

  •  de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd;
  •  de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever door de kantonrechter is ontbonden;
  •  na het aflopen van een contract voor bepaalde tijd de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.

Onder de huidige wetgeving geldt voor de berekening van de transitievergoeding dat het dienstverband wordt afgerond op gewerkte halve jaren. De transitievergoeding bestaat uit een zesde van het maandsalaris per half dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren en uit een vierde maandsalaris per half dienstjaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer duurde dan 10 jaar.

Vanaf 1 januari 2020

Bij het in werking treden van de WAB zullen werknemers direct vanaf indiensttreding (ook in de proeftijd) recht hebben op een transitievergoeding en dus niet pas na twee jaar. Daarnaast bouwen werknemers onder de nieuwe regeling geen hogere transitievergoeding op als ze langer dan tien jaar in dienst zijn geweest.

Om te bepalen of het berekenen van de transitievergoeding onder de oude of de nieuwe regels valt, geldt de dag waarop een UWV-procedure is gestart of het ontbindingsverzoek is ingediend. In de situatie dat een werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, is de dag van de opzegging bepalend voor het berekenen van de transitievergoeding en bij het ontslag met wederzijds goedvinden is de dag waarop de werknemer instemt met het ontslag bepalend voor het berekenen van de transitievergoeding.

Waar kun je nu al rekening mee houden?

Verwacht je rond 1 januari 2020 afscheid te zullen nemen van werknemers, dan is het aan te raden om dit ruim voor 1 januari 2020 in beeld te brengen. Bereken daarbij de transitievergoeding via de huidige regeling en via de nieuwe regeling. Dit kan namelijk tot grote verschillen leiden, waardoor het de moeite waard is om kritisch te kijken wanneer je het dienstverband gaat opzeggen.

Houd tevens rekening met vergoedingen die betaald moeten worden als je een arbeidsovereenkomst na 1 januari 2020 voor bepaalde tijd niet verlengd óf zorg ervoor dat de tijdelijke contracten vóór 1 januari 2020 van rechtswege eindigen. In dat geval ben je namelijk geen transitievergoeding verschuldigd. Een tijdelijk contract eindigt van rechtswege op de overeengekomen datum. Zorg dat je als werkgever bij het aflopen van een tijdelijk contract rekening houdt met de aanzegverplichting. Je moet de werknemers namelijk uiterlijk één maand voor afloop van het contract schriftelijk laten weten of het contract wel of niet wordt verlengd.

In de volgende nieuwsbrief bespreken we de wijzigingen met betrekking tot de oproepovereenkomst. Kun je niet wachten en heb je alvast een vraag over deze wijzigingen of heb je vragen over oproepovereenkomsten in het algemeen? Neem dan contact op met de helpdesk of bezoek een van onze gratis bijeenkomsten!

Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de juristen van Recht-Direct zodat zij je goed kunnen informeren.

Delen via:

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwste updates direct in je mailbox.

Hoe wij jouw leven gemakkelijker maken? Nou zo dus:

Documenten

Onbeperkt toegang tot documenten

Headset

Rechtshulp take-away service

Uurtarief

Voordelig uurtarief

Gas op die lolly!

Een account aanmaken kost slechts 2 minuten!

Maar wat vinden klanten eigenlijk van ons?

Zeer kundig!

Omdat wij ons bedrijf om gingen zetten van een VOF naar een BV kwamen er wat andere regeltjes, algemene voorwaarden, samenwerkingsverbanden etc om de hoek kijken. De dames van Recht Direct hebben dit allemaal keurig voor ons op een rijtje…

- Ronald

Prettige en duidelijke communicatie

Fijn om te weten dat je iemand achter de hand hebt bij situaties die daar om vragen. Fijne samenwerking en aardige mensen. De portal is ook erg fijn en praktisch.

- Tamara

Juridische hulp achter de hand!

Voor ons als organisatie die zich bezighoudt met re-integratie en advies binnen arbeid, is het erg fijn om Recht direct achter de hand te hebben als partij, wanneer we het niet weten of twijfelen. De documenten die we kunnen gebruiken…

- Gianne

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×